FREMDRIFT

Foreløpig fremdriftsplan for oppbyggingen av polykromien
Dette er et fleksibelt arbeidsdokument som vil endres etterhvert som arbeidet skrider frem. Det vil lenkes til aktuelle bloggposter i teksten efterhvert som arbeidet skrider frem.

Planen er at frontalet monteres på sin opprinnelige plassering på alterbordets forside i Tingelstad kirke til sesongåpning etter påsek 2012.

Følgende prosesser inngår i oppbygningen av polykromien:

   Preparering og påføring av krittgrundering

 1. Limdrenking av treverkets overflate
  Binder støv og gjør treverkets overflate mer homogen/ mindre sugende. Det våte limet får trefibrene i overflaten til å reise seg, og denne lett “bustete” overflaten gir god heft til de påfølgende lagene med grundering.
   
 2. Påføre lerretsoverklebinger over sprekker, kvister og ev. andre uregelmessigheter i treverkets overflate. Lerretsbitene blir dyppet i animalsk lim (vi benytter lim fra hare – eller kanin) og klebet på overflaten.
   
 3. Påføre en grundering bestående av kritt bundet i animalsk lim. Grunderingen er 1-5 mm tykk og påført i minst 3 lag (Plahter 2004). Grunderingen vil påføres i en sammenhengende prosess på en dag, iflg. Sarah Eggen.
   
 4. Slipe grunderingen så det blir en glatt og homogen overflate. 
   
   Rissing av motivet og legge sølv på bakgrunnene
   
 5. Rissetegning. Tegningen skissering av motivene. Ytterkonturene viser avgrensingen mellom bakgrunnen der det skal legges sølv og de malte motivene.  
    
 6. Polere krittgrunderingen der den skal forsølves. Ev. legge hvit bolus på disse områdene (ikke en middelaldersk metode, men hvis en profesjonell forgyller utfører forsølvingen kan det være de foretrekker å arbeide med en mer tradisjonell bolus enn en middelaldersk forsølving der sølvfoliene legges direkte på grunderingsoverflaten).
   
 7. Legge sølv direkte på krittgrunderingens overflate.
   
 8. Innriss av mønster på søvfoliene. Det risses mønster ned i sølvfoliene med et verktøy med avrundet stump tupp.
   
 9. Påføre gul lasur på områdene med sølv. Effekten blir en gylden virkning .
   
   Undermaling og utførelse av de malte områdene
    
 10. Påføre et isolasjonslag på de områdene som skal males.
   
 11. Påføre hvit undermaling på de områdene som skal males.
   
 12. Påføre undermaling der det er to-lags strukturer.
   
 13. Vått-i-vått skygger og modellering av de små kinnrosene i ansiktene males.
   
 14. Trekke sorte konturer.
   
 15. Påføre lasurer på de områder der det er to-lags strukturer.
   
 16. Siste fine detaljer i ansiktene påføres.
 
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: