Innriss

Innriss på grunderingsoverflatenTegningen for billedkomposisjonens hovedelementer ble risset inn i overflaten på det originalet frontalet. Det er spor etter ganske grove riss i den ferdigpussede grunderingen. Tegningen ble risset på grunderingen før sølvet ble lagt i områdene som skulle imitasjonsforgylles.

Det som nå er synlig av de originale rissene har blitt tegnet av på folie. Disse tegningene oppbevares på KHM som del av dokumentasjonen som følger gjenstanden. For oss som skal rekonstruere komposisjonen er det dermed bare å tegne av denne folierte opptegningen og føre dette over på det nye frontalet når grunderingen er ferdig pusset.

To større plater (ca 40 x 30 cm) er klargjort for uttesting av innriss, imitasjonsforgylling og bemaling. Disse er grundert av Sarah på samme måte som frontalet med flere lag grundering som er pusset ned til en jevn overflate. På disse har vi så foreløpig utført tester på overføring av opptegningene av innriss, samt utføring av selve innrissene.

Overføringen av opptegningene er helt enkelt utført ved at tegningene er kalkert speilvendt av med myk gråblyant på kalkerpapir for deretter å svertes over rettvendt på grunderingsoverflaten. På den måten fikk vi en svak gråblyant-tegning av innrissene som kunne følges når de skulle risses.

I og med at innrissene på originalen bærer preg av å ha blitt utført relativt grovt, med et grovt verktøy, har vi foreløpig brukt et spisst treskjærerjern til rissing. Med dette har vi oppnådd riss med omtrent samme tykkelse og dybde som på originalen. Dermed er prøveplatene klare for påføring av poliment og sølv, som deretter skal poleres før rissetegningene og den gule lasuren på sølvet testes ut.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: