Archive for Lerretsoverklebing

Valg av emne til panelet

Posted in Konstruksjon with tags , , , , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud
Tegning av panelets konstruksjon

Tegning av konstruksjonen. Lerretsoverklebinger er skravert © KHM, UiO

Klikk på bildet for å få en bedre oppløsning!

Lars Stålegård fra Kulturhåndverkerne skal snekre panelet. Det første som skal skje er at det skal velges ut egnede emner i furu. De utvalgte emnene vil så legges til side for å tørke.

Det originale panelet er satt sammen av fire furubord med varierende tykkelse 2,1 – 3,5 cm. Baksiden er røfft økset til, mens forsiden er mer bearbeidet. På forsiden er et redskap tilsvarende en sikling benyttet til å glatte ut redskapsspor.

Originalens bord 1 og 2 er malt på barksiden, og disse har holdt seg rimelig flate. Bord 3 og 4 som er malt på kjernesiden er har imidlertid krummet seg betydelig.  Dette vises tydelig på snittet til venstre på tegningen over.

Advertisement
%d bloggers like this: