Archive for the Beskrivelse Category

Og så er frontalet ferdig rekonstruert i all sin herlighet

Posted in Beskrivelse on 14/06/2012 by Kaja Kollandsrud

Det ferdige resultatet. Foto: Mårten Teigen KHM, UiOOg så er alle detaljer på plass og det rekonstruerte frontalet har fått sitt endelige utseende. Nå skal det pakkes og fraktes til kirken der det igjen skal monteres foran alteret der originalen opprinnelig var plassert. Det blir spennende å se den i sitt rette element!

Vi kan igjen oppleve bakgrunnens overbevisende gyldne virkning med det speilende imitasjonsgullet. Det er denne teknikken – den gule lasuren på høypolerte sølvfolier i bakgrunnen- som har endret seg mest i originalen. Der har sølvet korrodert og lasuren mørknet og derved det himmelske lyset sluknet. Der de grønne og røde lasurene ligger direkte på dette ‘gullet’ ser det ut som transparent emalje.

Selv vi som sitter inne med mye kunnskap om hvordan materialer endrer seg over tid og om de originale teknikkene er det fasinerende å se det endelige resultatet i all sin fargeprakt. Det gjør denne rekonstruksjonen interessant, også i forskningsøyemed, da vi ikke kan forstå det fullt ut før vi opplever dette.

Det må ha vært en opplevelse utover det hverdagslige å komme inn i kirken og se denne kostbarheten med sine skinnende virkninger på linje med gullsmedarbeider og glassmaleri.  Det gav en egen estetisk opplevelse da – som nå.

Gratulerer med et flott resultat Katrine, Anne, Sarah og Lars!

 

Advertisement

Kommentar om emnet og tilvirkning

Posted in Beskrivelse with tags , , , on 11/02/2011 by unnp

Slik som det fremgår av frontaleundersøkelsene (Plahter 2004 vol 2 del 1) ble panelene i varierende grad slått sammen av relativt ferskt trevirke; dvs. materialer som ikke var tilstrekkelig tørket før bordene ble hugget til. Dette har til dels ført til kraftig krumming i bordene og sprekker dannet etter at komponentene har vært føyet sammen i panel samt etter at grundering og tilslutt maling er påført. Continue reading

Jeg fortsetter på rammen

Posted in Beskrivelse, Ikonografi, Konstruksjon with tags on 08/02/2011 by Lars Stålegård

Som jeg skrev i forrige innlegget er rammen grovt laget. På bildet vises  hvordan  profilen inn mot panelet, er skåren med et skjærende verktøy.  Overflaten er ikke jevn, uten viser uregelmessigheter i dimensjon og fasong. Spesielt på den runde delen lengst inn mot bildet, staffen, vises fasetter i overflaten som tydelig indikerer bruk av et skjærende verktøy med en rett egg. Der skråplanet begynner er et riss, som snekkeren har gjort for å markere hvor han skal skjære.  

På neste bilde ser vi hvordan profilen bølger ut og inn. Som jeg skrev i forrige innlegg har jeg laget en prøve av rammen, hvor jeg har skåret profilen med tappjern. Det ble brukbart, men med for lite av de uregelmessigheter vi ser her på bildene.

Lars Stålegård

Tingelstad gamle kirke

Posted in Beskrivelse with tags , on 03/12/2010 by Kaja Kollandsrud
Kirkens eksteriør. Foto: Randsfjordmuseene as

Kirkens eksteriør. Foto: Randsfjordmuseene as

Rekonstruksjonen av det originale frontalet skal plasseres i kirken. Solfrid Myhre har skrevet en introduksjon til kirken på middelaldernet.com. Les hennes innlegg her.

Ønsker du å lese mer om kirken kan du lese Morten Stiges omtale i Hadeland Folkemuseums håndbok. Den kan lastes ned fra www.randsfjordmuseene.no.

Hvilke historier forteller frontalet?

Posted in Beskrivelse with tags , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud

Frontalets sentrale scene viser den tronende Madonna med Barnet (A). Scenen flankeres av fem scener fra Kristi barndom: Bebudelsen (BB), Marias og Elisabeths møte (C), Bebudelsen for hyrdene på marken (DD), Kongenes tilbedelse (EE) og Frembæringen i tempelet (FF).

Originalens bevaringstilstand

Posted in Beskrivelse with tags , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud

På det originale frontalet er deler av rammens bemaling tapt. Det er et større utfall av maling i scenen nede til venstre. Den gyldne bakgrunnen har mørknet betraktelig. Enkelte områder med pigmentet auripigment har blitt fjernet ved en tidlig restaurering, slik at den hvite grunderingen nå er synlig i disse områdene (Plahter et al. 1974, pp. 28-9). Her må det bemerkes at det gule auripigmentet nedbrytes til en grålig farge.

Proveniens

Posted in Beskrivelse with tags , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud

Nicolaysen (1862-66) beskriver hvordan Tingelstad I var montert på alteret sammen med de to andre frontalene fra samme kirke. Tingelstad I stod på alterets fremside, mens de to andre (Tingelstad II og III) hadde blitt kuttet ned for å tilpasses alterets sider.

Det originale alteret i kalksten var behandlet på alle sider med unntak av siden som vender mot vest. Det indikerer at det alltid var meningen at denne siden skulle dekkes, men at plasseringen av de nedkuttede frontalene på sidene har skjedd senere.

Frontalene ble innlemmet i Universitetets Oldsaksamling i 1868 (C. 5040, C. 5041 og C. 5042).

Posted in Beskrivelse on 15/10/2010 by Kaja Kollandsrud

I 2011/12 ble det mer enn 700 år gamle frontalet gjenskapt i en rekonstruksjon som viser slik det en gang så ut da det var nytt og umerket av alder, i annen halvdel av 1200-tallet.

Det ferdige resultatet. Foto: Mårten Teigen © KHM, UiO

Frontalet fra Tingelstad I (C5040) © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Tingelstad I, C 5040 © KHM, UiO. Største dimensjoner: 98,5 x 160 cm.

Vi formidlet de forskjellige stadiene av arbeidet på denne bloggen. På denne måten deler vi kunnskapen vi sitter inne med og tilegner oss gjennom arbeidet. Still oss gjerne spørsmål! Vi er også interessert i kommentarer fra dere som følger oss. Du kan kontakte oss via eget kontaktskjema. Les mer om prosjektet her.

Madonna fra Hedalen rekonstruert

Posted in Beskrivelse with tags , , , on 15/10/2010 by Kaja Kollandsrud

Rekonstruksjon av Madonna fra Hedalen i Valdres med original materialer og teknikker

Varighet ca. 40 min.

En annen gjenstand som har blitt rekonstruert er Madonna fra Hedalen. Originalen er datert til midten av 1200-tallet. Rekonstruksjonen ble utført av malerikonservatorene ved Kulturhistorisk museum, og var ferdig i 1989.

Rekonstruksjonen ble utført med basis i den kunnskap som var opparbeidet ved museet om middelalderens verktøy og maleteknikker. F.eks. er fargenes bindemiddel olje, og sølvfoliene er lagt direkte på krittgrunderingen med et vannløselig animalsk lim.

Filmen som beskriver alle trinnene i prosessen ble produsert av malerikonservatorene ved KHM i 1989.

Vi arbeider for å lage en engelsk versjon.

%d bloggers like this: