Sølv legges i bakgrunnene

Sarah legger sølv i bakgrunneneEtter at innrissene var utført i grunderingen, var neste skritt å legge sølv i bakgrunnene. Områdene som danner bakgrunn ble avmerket etter inngående konferering med det originale frontalet.

I tillegg til de imitasjonsforgylte bakgrunnsområ-dene overlapper flere av de malte områdene imitasjonsgullet.

Sølvfoliene løftes opp ved en statisk gullbørsteVannforsølving er en teknikk der tynne folier av sølv festes til underlaget med et tynt limvann. For at det skal kunne poleres til høyglans må underlaget ha en viss fleksibilitet.

På våre frontaler og skulpturer fra middelalderen ble sølvet lagt direkte på krittgrunderingen med et tynt, varmt limvann som feste. I ultraviolett lys ser vi ofte et lag som sannsynligvis er eggehvite under vannforsølvingene. Eggehvite vil virke isolerende og gir en jevnere bunn, så limvannet vil trekke mer ensartet ned i grunderingen. Forsøk viser at det også gir en god elastisitet som bidrar positivt når foliene skal poleres.

I følge Líkneskjusmíð– en Islandsk instruksjon fra 1300-tallet – kunne man benytte både ulv eller en stor hundetann til polering. Vi har benyttet agasten.

Sarah valgte å legge en hvit bolus som underlag for sølvet, selv om dette ikke ble brukt på det originale frontalet. Bolus er en meget fin leire som ser ut til å komme i bruk på midten av 1300-tallet. Som skolert moderne forgyller er Sarah vant til å benytte bolus ved forgylling, så denne fremgamgsmåtene ble valgt for å sikre et godt resultat. Rød bolus er vanlig å benytte under bladgull, men her ble det valgt en hvit, da den ikke skulle være synlig i det ferdige resultatet. Sølvet ble lagt på tradisjonelt vis og polert til høyglans med en agatsten.

Sarah legger vannforsølving

Litteratur:
Plahter, Unn. ‘Líkneskjusmíð: 14th Century Instructions for Painting from Iceland’, in Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material, edited by Laszlo Bercelly Magne Malmanger, Signe Fuglesang. Acta, Ad Archaeologiam Et Artivm Historiam Pertinentia, (Roma: Giorgia Bretschneider, 1995) 157-72.

Wiik, Svein. ‘LíkneskjusmíðMedieval Polychrome Technique in Iceland’,  Zeitschrift fur Kunsttechnologie und Konservierung Jahrg. 9, no. Heft 2 (1995): 327-36.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: