Archive for Innlusing

Innlusing av sprekker mellom bordene

Posted in Konstruksjon with tags on 15/04/2011 by Katrine Scharffenberg

Illustrasjonen viser sammenføyningen av bordene med dymlinger (a) som styrer og holder bordene sammen og trekilene (b) som tetter sprekkene som har opstått mellom bordene etter tørking

Etter at panelet har ligget en stund og akklimatisert seg på atelieret på KHM, har treverket tørket mer ut i forhold til den fuktighet det hadde da Lars arbeidet på det i snekkerverkstedet. Resultatet er sprekker mellom bordene på inntil 5 mm, slik vi finner det på det originale panelet. Det er på tide å legge i noen ”innlusinger” i form av trekiler i sprekkene, slik vi ser det utført på origialen. Der er mellom 20 og 60 cm lange kiler limt inn i sprekkene med et lim som ser ut som kasein. Trekilene er deretter planet av så de ikke stikker opp over bordenes overflate. De er imidlertid ikke nøyaktig tilpasset. Også innlusingene er gjort ganske røfft. Krittgrundering har fyllt ut og ligger nede i sprekker mellom innlusing og bordene på originalen. Continue reading

Advertisement
%d bloggers like this: