Rissetegninger på sølvbakgrunnene

Katrine risser inn tegningen i sølvet i bakgrunneneMetallflatene har mønster risset inn i det høypolerte sølvet. Innrissingen lager liv i metalloverflaten, da det skapes et spill i hvordan i lyset reflekteres. Tegningene har form av ekebladsmønstrede ranker bak sentralscenen, mens sidescenene kun har enkle rutemønstre.

Vi hadde tidligere gjort prøver på hvordan og med hvilket verktøy rissetegningene skulle utføres, og var kommet frem til at spissen på en agatsten egnet seg godt. Agatstenen var akkurat passe hard og glatt.

Rissetegningene på det originale frontalet var tidligere tegnet av på egne folier som var tilgjengelige for oss på KHM. Med utgangspunkt i disse og det vi så av rissetegningene på det originale frontalet, kunne vi utføre tilsvarende tegninger på det nylagte og nypolerte sølvet på rekonstruksjonen.

Samtidig som det var viktig å oppnå et resultat på våre tegninger som lå så tett opp mot de originale som mulig, var det også viktig at tegningene ble utført med tilsvarende letthet og direkte frie utførelse som vi ser på originalen. De ble derfor utført på frihånd, med et øye på de originale tegningene, men uten at det ble snakk om en millimeternøyaktig avtegning i forhold til originalen. På den måten ønsket vi på å oppnå et tilsvarende ”levende” resultat på det ferdige rekonstruerte frontalet som på originalen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: