Archive for Ramme

Trenagler til rammen

Posted in Konstruksjon with tags , on 11/03/2011 by Lars Stålegård

Rammen er, i tillegg til de 8 jernnaglene i hjørnene, festet til panelet med trenagler av furu. Disse lages for hånd ved først å kløyve materialer til passe dimensjoner  (Det er viktig å kløyve, i motsetning til å sage, fordi man da får fibrer som følger naglen i lengderetningen – hvis ikke kan naglen kløyves på skrå da kilen slås i og da mister den “holdet” ). Etter kløyving av emner blir de tynnet, først med øks og deretter med kniv til ferdig mål. Deretter kappes de i enden der hodet skal være, så blir hodet spikket til med kniv. Her følger en liten bildeserie som viser prosedyren trinn for trinn.

Lars Stålegård   Continue reading

Advertisement

Jeg fortsetter på rammen

Posted in Beskrivelse, Ikonografi, Konstruksjon with tags on 08/02/2011 by Lars Stålegård

Som jeg skrev i forrige innlegget er rammen grovt laget. På bildet vises  hvordan  profilen inn mot panelet, er skåren med et skjærende verktøy.  Overflaten er ikke jevn, uten viser uregelmessigheter i dimensjon og fasong. Spesielt på den runde delen lengst inn mot bildet, staffen, vises fasetter i overflaten som tydelig indikerer bruk av et skjærende verktøy med en rett egg. Der skråplanet begynner er et riss, som snekkeren har gjort for å markere hvor han skal skjære.  

På neste bilde ser vi hvordan profilen bølger ut og inn. Som jeg skrev i forrige innlegg har jeg laget en prøve av rammen, hvor jeg har skåret profilen med tappjern. Det ble brukbart, men med for lite av de uregelmessigheter vi ser her på bildene.

Lars Stålegård

Valg av emne til panelet

Posted in Konstruksjon with tags , , , , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud
Tegning av panelets konstruksjon

Tegning av konstruksjonen. Lerretsoverklebinger er skravert © KHM, UiO

Klikk på bildet for å få en bedre oppløsning!

Lars Stålegård fra Kulturhåndverkerne skal snekre panelet. Det første som skal skje er at det skal velges ut egnede emner i furu. De utvalgte emnene vil så legges til side for å tørke.

Det originale panelet er satt sammen av fire furubord med varierende tykkelse 2,1 – 3,5 cm. Baksiden er røfft økset til, mens forsiden er mer bearbeidet. På forsiden er et redskap tilsvarende en sikling benyttet til å glatte ut redskapsspor.

Originalens bord 1 og 2 er malt på barksiden, og disse har holdt seg rimelig flate. Bord 3 og 4 som er malt på kjernesiden er har imidlertid krummet seg betydelig.  Dette vises tydelig på snittet til venstre på tegningen over.

%d bloggers like this: