Grunderingen slipes og pusses ferdig

Kitting med en tykkere grundering av større ujevnheter i overflatenDen tørre upussede grunderingen viste spor etter treverkets
overflatestruktur. Lerretsstrimlene stod frem som opphøyninger på overflaten.

Dette og spor etter penselen den ble påført med har nå blitt pusset vekk. Sarah  har nå pusset med grovt pussepapir for å sjekke at nok grundering er lagt på så  en glatt jevn grunderingsflate uten avtegninger fra treverk eller lerret kan oppnås.

Større fordypninger og sprekker som var synlige i grunderingen har blitt fylt igjen med et kitt laget av samme materialer som  grunderingen, men  med en langt tykkere, plastelinaaktig konsistens. På denne måten ønsker vi å  oppnå den ønskede overflaten med tilnærmet samme tykkelse på grundering som
ligger på det originale frontalet. Hvis det må påføres mer grundering kan det lett  oppstå “piping” (lufthull) og uregelmessigheter nedover i lagene som følge av fuktigheten  som påføres med grunderingen.

Målet er å oppnå en overflate som er jevn og glatt, men som likevel ikke  er ”død” og maskinglattet som en mdf-plate. Formene fra trekonstruksjonen kan  gjerne være lesbare i det ferdige resultatet, slik vi ser det på det originale
frontalet. På denne måten prøver vi å få til en overflate med det samme ”levende”  uttrykket som originalen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: