GENERELL BESKRIVELSE

Frontalet fra Tingelstad I (C5040)

Det originale frontalet befinner seg i dag i magasin på Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (KHM). Det er datert til perioden 1275-1300.

Største dimensjoner

Høyde x bredde: 98,5 x 160 cm

Materialer

Panelet er laget i furu. Malingene er basert på olje som bindemiddel.

Proveniens

Nicolaysen (1862-66) beskriver hvordan Tingelstad I var montert på alteret sammen med de to andre frontalene fra samme kirke. Tingelstad I stod på alterets fremside, mens de to andre (Tingelstad II og III) hadde blitt kuttet ned for å tilpasses alterets sider.

Det originale alteret i kalksten var behandlet på alle sider med unntak av siden som vender mot vest. Det indikerer at det alltid var meningen at denne siden skulle dekkes, men at plasseringen av de nedkuttede frontalene på sidene har skjedd senere.

Frontalene ble innlemmet i Universitetets Oldsaksamling i 1868 (C. 5040, C. 5041 og C. 5042).

Ikonografi

Frontalets sentrale scene viser den tronende Madonna med Barnet (A). Scenen flankeres av fem scener fra Kristi barndom: Bebudelsen (BB), Marias og Elisabeths møte (C), Bebudelsen for hyrdene på marken (DD), Kongenes tilbedelse (EE) og Frembæringen i tempelet (FF).

Panelet er beskrevet i Plahter, Unn et al. (2004) Painted Alter Frontals of Norway 1250-1350, Archetype publications, London.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: