Archive for the Innriss Category

Rissetegninger på sølvbakgrunnene

Posted in Forsølving, Innriss, Polykromi on 11/11/2011 by Katrine Scharffenberg

Katrine risser inn tegningen i sølvet i bakgrunneneMetallflatene har mønster risset inn i det høypolerte sølvet. Innrissingen lager liv i metalloverflaten, da det skapes et spill i hvordan i lyset reflekteres. Tegningene har form av ekebladsmønstrede ranker bak sentralscenen, mens sidescenene kun har enkle rutemønstre.

Vi hadde tidligere gjort prøver på hvordan og med hvilket verktøy rissetegningene skulle utføres, og var kommet frem til at spissen på en agatsten egnet seg godt. Agatstenen var akkurat passe hard og glatt.

Rissetegningene på det originale frontalet var tidligere tegnet av på egne folier som var tilgjengelige for oss på KHM. Med utgangspunkt i disse og det vi så av rissetegningene på det originale frontalet, kunne vi utføre Continue reading

Advertisement

Vi prøver ut å legge sølv og risse inn bakgrunnsmotivet i metallet

Posted in Forsølving, Innriss on 02/09/2011 by Katrine Scharffenberg

PrøveinnrissFør sommeren la Sarah sølv på en prøveplate.  Sølvet ble polert til høyglans, og deretter ble tegningene risset inn med tuppen av en poleringsagat.

Testene vi hadde gjort tidligere viste at agaten var akkurat passe hard og glatt for å gi den dybde og tykkelse av streken til innrisset vi ønsket oss – et resultat som ligger nært opptil originalen. Continue reading

Innriss

Posted in Grundering, Innriss on 07/07/2011 by Katrine Scharffenberg

Innriss på grunderingsoverflatenTegningen for billedkomposisjonens hovedelementer ble risset inn i overflaten på det originalet frontalet. Det er spor etter ganske grove riss i den ferdigpussede grunderingen. Tegningen ble risset på grunderingen før sølvet ble lagt i områdene som skulle imitasjonsforgylles.

Det som nå er synlig av de originale rissene har blitt tegnet av på folie. Disse tegningene oppbevares på KHM som del av dokumentasjonen som følger gjenstanden. Continue reading

%d bloggers like this: