Archive for Restaurering

Originalens bevaringstilstand

Posted in Beskrivelse with tags , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud

På det originale frontalet er deler av rammens bemaling tapt. Det er et større utfall av maling i scenen nede til venstre. Den gyldne bakgrunnen har mørknet betraktelig. Enkelte områder med pigmentet auripigment har blitt fjernet ved en tidlig restaurering, slik at den hvite grunderingen nå er synlig i disse områdene (Plahter et al. 1974, pp. 28-9). Her må det bemerkes at det gule auripigmentet nedbrytes til en grålig farge.

Advertisement
%d bloggers like this: