Archive for Datering

Madonna fra Hedalen rekonstruert

Posted in Beskrivelse with tags , , , on 15/10/2010 by Kaja Kollandsrud

Rekonstruksjon av Madonna fra Hedalen i Valdres med original materialer og teknikker

Varighet ca. 40 min.

En annen gjenstand som har blitt rekonstruert er Madonna fra Hedalen. Originalen er datert til midten av 1200-tallet. Rekonstruksjonen ble utført av malerikonservatorene ved Kulturhistorisk museum, og var ferdig i 1989.

Rekonstruksjonen ble utført med basis i den kunnskap som var opparbeidet ved museet om middelalderens verktøy og maleteknikker. F.eks. er fargenes bindemiddel olje, og sølvfoliene er lagt direkte på krittgrunderingen med et vannløselig animalsk lim.

Filmen som beskriver alle trinnene i prosessen ble produsert av malerikonservatorene ved KHM i 1989.

Vi arbeider for å lage en engelsk versjon.

Advertisement
%d bloggers like this: