Archive for the Grundering Category

Krittgrunderingen ferdig pusset!

Posted in Grundering on 31/08/2011 by Katrine Scharffenberg

Sarah har pusset ferdig grunderingen på forsiden av frontalet, og resultatet er lekkert – som den mykeste baby-hud!

Overflaten har akkurat den glattheten og mykheten som skal til for legging av både sølv og malinglag, samtidig som det ferdige resultatet verken er stivt eller dødt.

Nå er overflaten så nydelig at det nesten er synd å gjøre noe som helst mer med den – men det skal vi! Nå er det bare å sette i gang med opptegning av komposisjonen og innrissing av de tegnede linjene med treskjærerjern, før det skal legges sølv på bakgrunnene og rammen.

Advertisement

Innriss

Posted in Grundering, Innriss on 07/07/2011 by Katrine Scharffenberg

Innriss på grunderingsoverflatenTegningen for billedkomposisjonens hovedelementer ble risset inn i overflaten på det originalet frontalet. Det er spor etter ganske grove riss i den ferdigpussede grunderingen. Tegningen ble risset på grunderingen før sølvet ble lagt i områdene som skulle imitasjonsforgylles.

Det som nå er synlig av de originale rissene har blitt tegnet av på folie. Disse tegningene oppbevares på KHM som del av dokumentasjonen som følger gjenstanden. Continue reading

Grunderingen slipes og pusses ferdig

Posted in Grundering on 07/07/2011 by Kaja Kollandsrud

Kitting med en tykkere grundering av større ujevnheter i overflatenDen tørre upussede grunderingen viste spor etter treverkets
overflatestruktur. Lerretsstrimlene stod frem som opphøyninger på overflaten.

Dette og spor etter penselen den ble påført med har nå blitt pusset vekk. Sarah  har nå pusset med grovt pussepapir for å sjekke at nok grundering er lagt på så  en glatt jevn grunderingsflate uten avtegninger fra treverk eller lerret kan oppnås.

Større fordypninger og sprekker som var synlige i grunderingen har blitt fylt igjen med et kitt laget av samme materialer som  grunderingen, men  med en langt tykkere, plastelinaaktig konsistens. Continue reading

Krittgrunderingen påføres

Posted in Grundering, Polykromi on 25/05/2011 by Katrine Scharffenberg

Sarah påfører krittgrunderingen © KHM, UiO, Kollandsrud 2011.Etter limdrenking av panelet og klistring av lerretsoverklebinger over sprekker og ujevnheter, plugger og naglehoder har Sarah påført panelet et tynt grunderingslag. Det første laget av grunderingen, som består av kritt bundet i hare-lim, kalles ”gràplastr”.

Deretter ble baksiden grundert med ca. 3 strøk og forsiden med ca. 7 strøk av denne kritt/lim-blandingen.

Continue reading

Limdrenking og lerretsstrimler påført

Posted in Grundering, Polykromi on 19/05/2011 by Kaja Kollandsrud

Sarah kleber ned lerretsstrimlene med hudlim. Foto: © Anne Milnes 2011.

Treverkets overflate er nå limdrenket – dvs. påført et lag med hudlim (harelim) over hele treverkets overflate på begge sider av panelet. Limet trenger inn i overflaten, binder støv og gjør at fibre i overflaten reiser seg noe og bidrar derved til å skape et godt feste for krittgrunderingen som nå skal bygges opp.

Strimler av linlerret dyppet i den samme limløsningen ble lagt over sprekker, innlusinger, plugger og nagler – på samme måte som på det originale panelet. Continue reading

%d bloggers like this: