Archive for Plassering

Tingelstad gamle kirke

Posted in Beskrivelse with tags , on 03/12/2010 by Kaja Kollandsrud
Kirkens eksteriør. Foto: Randsfjordmuseene as

Kirkens eksteriør. Foto: Randsfjordmuseene as

Rekonstruksjonen av det originale frontalet skal plasseres i kirken. Solfrid Myhre har skrevet en introduksjon til kirken på middelaldernet.com. Les hennes innlegg her.

Ønsker du å lese mer om kirken kan du lese Morten Stiges omtale i Hadeland Folkemuseums håndbok. Den kan lastes ned fra www.randsfjordmuseene.no.

Advertisement

Proveniens

Posted in Beskrivelse with tags , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud

Nicolaysen (1862-66) beskriver hvordan Tingelstad I var montert på alteret sammen med de to andre frontalene fra samme kirke. Tingelstad I stod på alterets fremside, mens de to andre (Tingelstad II og III) hadde blitt kuttet ned for å tilpasses alterets sider.

Det originale alteret i kalksten var behandlet på alle sider med unntak av siden som vender mot vest. Det indikerer at det alltid var meningen at denne siden skulle dekkes, men at plasseringen av de nedkuttede frontalene på sidene har skjedd senere.

Frontalene ble innlemmet i Universitetets Oldsaksamling i 1868 (C. 5040, C. 5041 og C. 5042).

%d bloggers like this: