OM PROSJEKTET

Arbeidet er bestilt av Gran Kirkelige Fellesråd. Prosjektledere er malerikonservatorene Katrine Scharffenberg og Anne Milnes. Båtbygger Lars Stålegård fra Kulturhåndverkerne skal snekre panelet og forgyller Sarah B. Eggen skal grundere og forsølve. Det er Katrine og Anne som vil stå for polykromeringen [bemalingen] av panelet.

Kulturhistorisk museum (KHM) v/ malerikonservatorene Kaja Kollandsrud og Eivind Bratlie bidrar til kvalitetssikringen av arbeidet. Det meste av polykromeringen skal utføres i vårt atelier her på KHM. Kaja er redaktør for bloggen.

Gjenstanden har tidligere gjennomgått omfattende undersøkelser og analyser ved professor emeritus Unn Plahter, KHM. På grunnlag av dette arbeidet vet vi i dag mye om hvordan frontalet ble laget, og om materialene som ble benyttet. Unn vil bidra med sin kunnskap til prosjektet.

Formålet er å lage en rekonstruksjon som vil se ut som, og ha de samme maleriske virkningene som originalen, så langt vi har kunnskap om dette.

Vi vil formidle alle stadier av arbeidet på denne  bloggen så du kan følge med underveis. Formålet er å dele kunnskapen vi har om denne gjenstanden.

Still oss gjerne spørsmål. Vi er også interessert i kommentarer og spørsmål fra dere som følger oss. Du kan kontakte oss via eget kontaktskjema.

Advertisement
%d bloggers like this: