Archive for Ikonografi

Hvilke historier forteller frontalet?

Posted in Beskrivelse with tags , on 05/11/2010 by Kaja Kollandsrud

Frontalets sentrale scene viser den tronende Madonna med Barnet (A). Scenen flankeres av fem scener fra Kristi barndom: Bebudelsen (BB), Marias og Elisabeths møte (C), Bebudelsen for hyrdene på marken (DD), Kongenes tilbedelse (EE) og Frembæringen i tempelet (FF).

Advertisement
%d bloggers like this: