Archive for Rekonstruksjon

Snekkerarbeidet ferdig

Posted in Konstruksjon with tags on 11/03/2011 by Lars Stålegård

Da var snekkerarbeidet på frontalet ferdig; i går  var jeg hos Katrine og lastet det over i hennes bil. 

Det har vært spennede og interessant å være med på denne jobben –  av flere årsaker. Det ene er at jeg har kommet i kontakt med et nytt miljø: trivelige mennesker på Kulturhistorisk museum, malerikonservatorer, forgyllere og ikke minst Unn Plahter som har utført et meget imponerende arbeid med frontalene, publisert i hennes 3-bindsverk. Ikke desto mindre tror jeg at det fortsatt er ting som kan oppdages og det er jo morsomt! Det andre er muligheten til å sette seg inn i tankene til en snekker på slutten av 1200-tallet; og det beskriver på en måte spennet i prosjektet – alt fra håndarbeid med middelaldermetoder til blogging i 2011.

Sett med etterpåklokskap tror jeg at det hadde vært lurt å bruke mer tid på å studere originalet for å se mer inngående på verktøyspor og detaljer, men det er jo ikke alt man har tid til…. Vi får ta det da neste frontale skal rekonstrueres. 

Her følger noen bilder som viser hvordan frontalet ser ut nå:

Continue reading

Advertisement

Kommentar om emnet og tilvirkning

Posted in Beskrivelse with tags , , , on 11/02/2011 by unnp

Slik som det fremgår av frontaleundersøkelsene (Plahter 2004 vol 2 del 1) ble panelene i varierende grad slått sammen av relativt ferskt trevirke; dvs. materialer som ikke var tilstrekkelig tørket før bordene ble hugget til. Dette har til dels ført til kraftig krumming i bordene og sprekker dannet etter at komponentene har vært føyet sammen i panel samt etter at grundering og tilslutt maling er påført. Continue reading

Rekonstruksjon

Posted in Definisjon with tags on 02/11/2010 by Kaja Kollandsrud

Rekonstruksjon anvendes her i betydningen av å gjenskape frontalets opprinnelige utseende basert på undersøkelser og analyser av den originale gjenstanden.

Det vil bli lagt vekt på – så langt det er hensiktsmessig – å benytte middelalderens materialer og metoder i konstruksjonen av panelet  og oppbygningen av maleriet .

Videre vil det bli lagt vekt på å gjenskape malingenes farge, overflateglans og  dybde, samt imitere måten de er påført overflatene.

Madonna fra Hedalen rekonstruert

Posted in Beskrivelse with tags , , , on 15/10/2010 by Kaja Kollandsrud

Rekonstruksjon av Madonna fra Hedalen i Valdres med original materialer og teknikker

Varighet ca. 40 min.

En annen gjenstand som har blitt rekonstruert er Madonna fra Hedalen. Originalen er datert til midten av 1200-tallet. Rekonstruksjonen ble utført av malerikonservatorene ved Kulturhistorisk museum, og var ferdig i 1989.

Rekonstruksjonen ble utført med basis i den kunnskap som var opparbeidet ved museet om middelalderens verktøy og maleteknikker. F.eks. er fargenes bindemiddel olje, og sølvfoliene er lagt direkte på krittgrunderingen med et vannløselig animalsk lim.

Filmen som beskriver alle trinnene i prosessen ble produsert av malerikonservatorene ved KHM i 1989.

Vi arbeider for å lage en engelsk versjon.

%d bloggers like this: