Limdrenking og lerretsstrimler påført

Sarah kleber ned lerretsstrimlene med hudlim. Foto: © Anne Milnes 2011.

Treverkets overflate er nå limdrenket – dvs. påført et lag med hudlim (harelim) over hele treverkets overflate på begge sider av panelet. Limet trenger inn i overflaten, binder støv og gjør at fibre i overflaten reiser seg noe og bidrar derved til å skape et godt feste for krittgrunderingen som nå skal bygges opp.

Strimler av linlerret dyppet i den samme limløsningen ble lagt over sprekker, innlusinger, plugger og nagler – på samme måte som på det originale panelet.

Lerretsstimlene er lagt i posisjon før de fuktes med lim og klebes ned. Foto: Anne Milnes.Lerretsstimlene er lagt i posisjon før de fuktes med lim og klebes ned.
Foto: © Anne Milnes 2011.
Lerretsoverklebingene er på plass. Foto: © KHM, UiO, Kollandsrud 2011.Lerretsstimlene er klistret på plass © KHM, UiO, Kollandsrud 2011.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: