Valg av emne til panelet

Tegning av panelets konstruksjon

Tegning av konstruksjonen. Lerretsoverklebinger er skravert © KHM, UiO

Klikk på bildet for å få en bedre oppløsning!

Lars Stålegård fra Kulturhåndverkerne skal snekre panelet. Det første som skal skje er at det skal velges ut egnede emner i furu. De utvalgte emnene vil så legges til side for å tørke.

Det originale panelet er satt sammen av fire furubord med varierende tykkelse 2,1 – 3,5 cm. Baksiden er røfft økset til, mens forsiden er mer bearbeidet. På forsiden er et redskap tilsvarende en sikling benyttet til å glatte ut redskapsspor.

Originalens bord 1 og 2 er malt på barksiden, og disse har holdt seg rimelig flate. Bord 3 og 4 som er malt på kjernesiden er har imidlertid krummet seg betydelig.  Dette vises tydelig på snittet til venstre på tegningen over.

Advertisement

One Response to “Valg av emne til panelet”

  1. […] Strimler av linlerret dyppet i den samme limløsningen ble lagt over sprekker, innlusinger, plugger og nagler – på samme måte som på det originale panelet. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: