Archive for the Polykromi Category

Grunderingen slipes og pusses ferdig

Posted in Grundering on 07/07/2011 by Kaja Kollandsrud

Kitting med en tykkere grundering av større ujevnheter i overflatenDen tørre upussede grunderingen viste spor etter treverkets
overflatestruktur. Lerretsstrimlene stod frem som opphøyninger på overflaten.

Dette og spor etter penselen den ble påført med har nå blitt pusset vekk. Sarah  har nå pusset med grovt pussepapir for å sjekke at nok grundering er lagt på så  en glatt jevn grunderingsflate uten avtegninger fra treverk eller lerret kan oppnås.

Større fordypninger og sprekker som var synlige i grunderingen har blitt fylt igjen med et kitt laget av samme materialer som  grunderingen, men  med en langt tykkere, plastelinaaktig konsistens. Continue reading

Advertisement

Krittgrunderingen påføres

Posted in Grundering, Polykromi on 25/05/2011 by Katrine Scharffenberg

Sarah påfører krittgrunderingen © KHM, UiO, Kollandsrud 2011.Etter limdrenking av panelet og klistring av lerretsoverklebinger over sprekker og ujevnheter, plugger og naglehoder har Sarah påført panelet et tynt grunderingslag. Det første laget av grunderingen, som består av kritt bundet i hare-lim, kalles ”gràplastr”.

Deretter ble baksiden grundert med ca. 3 strøk og forsiden med ca. 7 strøk av denne kritt/lim-blandingen.

Continue reading

Limdrenking og lerretsstrimler påført

Posted in Grundering, Polykromi on 19/05/2011 by Kaja Kollandsrud

Sarah kleber ned lerretsstrimlene med hudlim. Foto: © Anne Milnes 2011.

Treverkets overflate er nå limdrenket – dvs. påført et lag med hudlim (harelim) over hele treverkets overflate på begge sider av panelet. Limet trenger inn i overflaten, binder støv og gjør at fibre i overflaten reiser seg noe og bidrar derved til å skape et godt feste for krittgrunderingen som nå skal bygges opp.

Strimler av linlerret dyppet i den samme limløsningen ble lagt over sprekker, innlusinger, plugger og nagler – på samme måte som på det originale panelet. Continue reading

Grundering og forsølving

Posted in Polykromi with tags , , on 15/04/2011 by Katrine Scharffenberg

SentralscenenSarah, Anne og undertegnede møttes i atelieret i Maridalsveien fredag i forrige uke for å prøve ut forsølving og prøve ut innriss i forsølvingen. Det originale frontalet har sirlige innriss i form av ranker av ekeblad i den imitasjonsforgylte flaten bak sentralmotivet, og enkle rutemønstre bak sidemotivene. Tegningen er risset etter legging og polering av sølvet, men før påføring av den gule lasuren.

Spørsmålet vi sto igjen med var på akkurat hvilket tidspunkt og med hvilken metode innrissene ble utført – hvor fuktig, mykt eller tørt burde grundering og sølv være før innrissene ble utført, og med hvilket redskap skulle vi utføre dem? Continue reading

Foreløpig fremdriftsplan for polykromeringen [bemalingen]

Posted in Polykromi on 29/03/2011 by Kaja Kollandsrud

Det neste som skal skje er forberedelser til å grundere, forsølve og male frontalet. Det er mange trinn i prosessen, og vi har laget en foreløpig fremdriftsplan som vil justeres og fylles med informasjon etterhvert som arbeidet skrider frem.

%d bloggers like this: