Vi prøver ut å legge sølv og risse inn bakgrunnsmotivet i metallet

PrøveinnrissFør sommeren la Sarah sølv på en prøveplate.  Sølvet ble polert til høyglans, og deretter ble tegningene risset inn med tuppen av en poleringsagat.

Testene vi hadde gjort tidligere viste at agaten var akkurat passe hard og glatt for å gi den dybde og tykkelse av streken til innrisset vi ønsket oss – et resultat som ligger nært opptil originalen.

Både rissetegningene fra det originale frontalet og innrissene av billedkomposisjonene er kopiert over på transparente folier som oppbevares i KHMs arkiv. Disse tegningene er et fantastisk hjelpemiddel når vi nå skal  utføre rissetegningene på vår rekonstruksjon. For å oppnå den ønskede livligheten og lettheten i tegningene, slik vi finner dem  på originalen, kan vi allikevel ikke basere oss på å tegne av eller kopiere opptegningene helt slavisk på dette stadiet. Målet blir å få til tilsvarende tegninger og motiver, med tilsvarende liv og letthet i streken, som på originalen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: