Formålet med rekonstruksjonen

I dette prosjektet er formålet å lage en rekonstruksjon som vil se ut som, og ha de samme maleriske virkningene som originalen, så langt vi har kunnskap om dette. Det er altså ikke et forskningsprosjekt, men et produkt bestilt av en oppdragsgiver med en gitt budsjettramme.

Vi vil dra nytte av all tilgjengelig forskning på området. Det vil benyttes samme metoder og materialer som på originalen der det det er hensiktsmessig. Men i tilfeller der vi finner det upraktisk vil det benyttes mer moderne metoder, materialer eller verktøy. F.eks ble det benyttet sandpapir til å pusse grunderingen – ikke karslegress eller haiskinn, og det kan det bli aktuelt å simulere et giftig pigment eller benytte løsemidler i enkelte malinger – selv om de sannsynligvis ikke hadde tilgang til dette på 1200-tallet.

Advertisement

One Response to “Formålet med rekonstruksjonen”

  1. […] Rammene rundt rekonstruksjonen av Tingelstadfrontalet gav ikke rom for en egen tjærebrenning for å få en tilsvarende harpiks til den gule lasuren. Vi prøvde derimot ut andre tjæreprodukter, bl.a en tidlig fraksjon som Inger Marie Egenberg var så vennlig å forse oss med, samt forskjellige blandinger av tjære, olje, skjellakk, harpikser m m. Flere av variantene vi prøvde ga fine overflater i form av farge og/eller glans, men de fleste av våre blandinger hadde dårlige tørkeegenskaper. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: