Innlusing av sprekker mellom bordene

Illustrasjonen viser sammenføyningen av bordene med dymlinger (a) som styrer og holder bordene sammen og trekilene (b) som tetter sprekkene som har opstått mellom bordene etter tørking

Etter at panelet har ligget en stund og akklimatisert seg på atelieret på KHM, har treverket tørket mer ut i forhold til den fuktighet det hadde da Lars arbeidet på det i snekkerverkstedet. Resultatet er sprekker mellom bordene på inntil 5 mm, slik vi finner det på det originale panelet. Det er på tide å legge i noen ”innlusinger” i form av trekiler i sprekkene, slik vi ser det utført på origialen. Der er mellom 20 og 60 cm lange kiler limt inn i sprekkene med et lim som ser ut som kasein. Trekilene er deretter planet av så de ikke stikker opp over bordenes overflate. De er imidlertid ikke nøyaktig tilpasset. Også innlusingene er gjort ganske røfft. Krittgrundering har fyllt ut og ligger nede i sprekker mellom innlusing og bordene på originalen.

Snekkerarbeidet ble utført i relativt fuktig trevirke nettopp med tanke på at det skal kunne slå seg litt og bevege seg slik det originale panelet i sin tid må ha gjort – ”innlusinger” og krumme bord tyder på det. Tross det elegante produktet middelalderhåndverkeren leverte, arbeidet han tydeligvis med en ganske røff hånd underveis! Og det er kanskje denne det levende uttrykket røffheten og ”umiddelbarheten” i utførelsen gir, som vil være den største utfordringen i rekonstruksjonen. Vi er opptatt av at sluttproduktet ikke blir for stivt og bundet, slik en rekonstruksjon så lett kan bli. Det gjelder å ha et øye på originalen, og samtidig la hånden følge noe av sin egen vei.

Illustrasjonen viser sammenføyningen av bordene med dymlinger (a) som styrer og holder bordene sammen og trekilene (b) som tetter sprekkene som har oppstått mellom bordene etter tørking. Fra Plahter, Skaug og Plahter 1974 s. 21.

 
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: