Grundering og forsølving

SentralscenenSarah, Anne og undertegnede møttes i atelieret i Maridalsveien fredag i forrige uke for å prøve ut forsølving og prøve ut innriss i forsølvingen. Det originale frontalet har sirlige innriss i form av ranker av ekeblad i den imitasjonsforgylte flaten bak sentralmotivet, og enkle rutemønstre bak sidemotivene. Tegningen er risset etter legging og polering av sølvet, men før påføring av den gule lasuren.

Spørsmålet vi sto igjen med var på akkurat hvilket tidspunkt og med hvilken metode innrissene ble utført – hvor fuktig, mykt eller tørt burde grundering og sølv være før innrissene ble utført, og med hvilket redskap skulle vi utføre dem? Ville det kanskje være enklere å utføre rissene i den tørre grunderingen før leggingen av sølvet?

Sarah hadde grundert 3 prøveplater med ulike antall grunderingslag (hhv 4, 5 og 7 lag) og med todelte overflater, hhv en med og en uten hvit bolus – dette for å prøve ut forsølving og innriss på ulike tykkelser grundering og ulik overflate under sølvet. Flere metoder skulle vise seg å fungere relativt godt, men den metoden som ved en mer eller mindre tilfeldighet utpekte seg som den beste var først legging og polering av sølvet på hvit bolus og deretter innriss utført med poleringsagaten.

Agaten skulle vise seg å være akkurat passe spiss, hard og bløt for den type innriss vi var ute etter – og hva vil vel være mer lett-tilgjengelig for den som skal utføre slike riss enn nettopp det verktøy poleringen utføres med? Ved senere sammenligning med originalens innriss, viser innrissene utført med poleringsagaten helt tilsvarende preg: tilsvarende dype, tynne, spisse, runde riss som på originalen.

Antagelig vil det bli benyttet en hvit bolus under sølvet, selv om dette ikke er blitt benyttet på middelalderens panel. Bolusen vil lette og sikre leggingen og poleringen av sølvet, samtidig som den ikke vil føre til noe nevneverdig annerledes ferdig uttrykk på rekonstruksjonen i forhold til originalens opprinnelige utseende.

Vi planlegger å gjennomføre flere større testpaneler for innriss, imitasjonsforgylling og bemaling parallelt med oppstart av polykromeringen av selve panelet. Sarah vil utføre limdrenking, lerretsoverklebinger og grundering av panelet i uke 17 og 18. Følg med videre da!

Kalkeringene av bakgrunnsinnrissene  er fra Plahter, Skaug of Plahter 1974 s. 17.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: