Originalens bevaringstilstand

På det originale frontalet er deler av rammens bemaling tapt. Det er et større utfall av maling i scenen nede til venstre. Den gyldne bakgrunnen har mørknet betraktelig. Enkelte områder med pigmentet auripigment har blitt fjernet ved en tidlig restaurering, slik at den hvite grunderingen nå er synlig i disse områdene (Plahter et al. 1974, pp. 28-9). Her må det bemerkes at det gule auripigmentet nedbrytes til en grålig farge.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: