Rekonstruksjon

Rekonstruksjon anvendes her i betydningen av å gjenskape frontalets opprinnelige utseende basert på undersøkelser og analyser av den originale gjenstanden.

Det vil bli lagt vekt på – så langt det er hensiktsmessig – å benytte middelalderens materialer og metoder i konstruksjonen av panelet  og oppbygningen av maleriet .

Videre vil det bli lagt vekt på å gjenskape malingenes farge, overflateglans og  dybde, samt imitere måten de er påført overflatene.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: