I 2011/12 ble det mer enn 700 år gamle frontalet gjenskapt i en rekonstruksjon som viser slik det en gang så ut da det var nytt og umerket av alder, i annen halvdel av 1200-tallet.

Det ferdige resultatet. Foto: Mårten Teigen © KHM, UiO

Frontalet fra Tingelstad I (C5040) © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Tingelstad I, C 5040 © KHM, UiO. Største dimensjoner: 98,5 x 160 cm.

Vi formidlet de forskjellige stadiene av arbeidet på denne bloggen. På denne måten deler vi kunnskapen vi sitter inne med og tilegner oss gjennom arbeidet. Still oss gjerne spørsmål! Vi er også interessert i kommentarer fra dere som følger oss. Du kan kontakte oss via eget kontaktskjema. Les mer om prosjektet her.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: