Madonna fra Hedalen rekonstruert

Rekonstruksjon av Madonna fra Hedalen i Valdres med original materialer og teknikker

Varighet ca. 40 min.

En annen gjenstand som har blitt rekonstruert er Madonna fra Hedalen. Originalen er datert til midten av 1200-tallet. Rekonstruksjonen ble utført av malerikonservatorene ved Kulturhistorisk museum, og var ferdig i 1989.

Rekonstruksjonen ble utført med basis i den kunnskap som var opparbeidet ved museet om middelalderens verktøy og maleteknikker. F.eks. er fargenes bindemiddel olje, og sølvfoliene er lagt direkte på krittgrunderingen med et vannløselig animalsk lim.

Filmen som beskriver alle trinnene i prosessen ble produsert av malerikonservatorene ved KHM i 1989.

Vi arbeider for å lage en engelsk versjon.

Advertisement

One Response to “Madonna fra Hedalen rekonstruert”

  1. […] vi skulle rekonstruere Hedal madonnaen tenkte jeg først at det var litt synd at hun skulle undersøkes og avlures alle hemmeligheter, men […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: